Русенци рискуват да задлъжнеят при платени осигуровки

Русенци рискуват да задлъжнеят при платени осигуровки

От началото на годината 179 русенци са рискували да се окажат длъжници на осигурителната система, независимо че са внесли в срок вноските си за нея. Всички те са самоосигуряващи се, но при попълване на документите за платежни нареждания са вписали БУЛСТАТ на дружеството, чрез което са декларирали, че ще се осигуряват, вместо личния си ЕГН, което е правилното. Независимо, че от началото на 2010 г. Наредбата за обществено осигуряване изисква вноските да се правят по ЕГН, все още около 20 % от регистрираните над 11 000 самоосигуряващи се лица в региона продължават да вписват грешно Булстат. Това води до невъзможност за обвързване в програмния продукт на НАП на декларираните и платени суми за техните осигуровки и за служебни корекции на личните им данъчно – осигурителни сметки. На практика тази грешка най-често създава неприятности при поискване от самоосигуряващо се лице на Удостоверение за наличие и липса на задължения. При изготването му софтуерът на приходната администрация отразява, че лицето има задължения – главница и всекидневно нарастващи лихви, защото вноските му не са били внесени по неговото ЕГН. С това изискване стриктно трябва да се съобразят всички самоосигуряващи се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация - журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт–счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители и др. Извършващите търговска дейност като ЕТ, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрираните земеделски производители също декларират и внасят осигурителните си вноски по ЕГН. Всички те не трябва да забравят, че са задължени в 7 дневен срок да подадат и декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани. Информация за декларирането и плащането на осигурителните вноски може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или с писмено запитване за даден конкретен случай на електронна поща infocenter .

   

0 коментарa

Виж още