Ръководителят на ОП "Околна среда" идва в Стара Загора

Ръководителят на ОП "Околна среда" идва в Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев и председателят на Общинския съвет Тенчо Руканов организират на 30 ноември (вторник) от 9.00 ч. в зала "П.Р.Славейков" на Общината широка обществена дискусия за реализацията на инвестиционния проект "Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците". Своето участие в дискусията са потвърдили Малина Крумова - ръководител на управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда", и Консорциум RNEP (българо-датски консултант по техническата помощ за подготовка на проекта). Поканени за участие са всички общински съветници от местния парламент, кметовете и председателите на общинските съвети на 12-те общини - членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора, кметовете и кметските наместници на селата Богомилово, Еленино, Ракитница, Християново, Калояновец, представители на неправителствени организации, медии. Срещата е от изключително значение за изграждане на информирана позиция за необходимостта от реализацията на инвестиционния проект за регионално съоръжение за преработка и третиране на отпадъците, съобщават от Пресцентъра на Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още