Сагата с покупката от Министерство на отбраната на американска линия за производство на метални сгради

Сагата с покупката от Министерство на отбраната на американска линия за производство на метални сгради

Сагата с покупката на американска линия за производство на метални сгради се разиграва типично по военному - само за шест месеца. Времето от декември 2008 г. до 1 юни 2009 г. се оказва достатъчно, за да се обсъди и приеме оферта, да се вземе политическо и експертно решение, да се осигурят 10,7 милиона лева, каквито в бюджета на МО липсват, да се организира и проведе конкурс за обществена поръчка, да се подпише договор и да се плати по сделката, пише АСН. Това обаче е само видимата страна на случая, защото той си има своята предистория. За първи път офертата за американската "Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции UBM" е предложена на военното министерство още през 2006-а, установяват разследващите. Току-що станал представител на MIC Industries, Радион Попов започва упорито да търси купувач. Организира си срещи с МО и Министерството на извънредните ситуации, на които раздава проспекти и излага предимствата на технологията - възможност за изграждане на 1000 кв. м застроена площ за денонощие при себестойност около 100 долара на квадрат. Със съдействието на Николай Цонев (по онова време шеф на Изпълнителна агенция "Социални дейности" на МО) се среща с Костадин Сирлещов, тогавашен началник на кабинета на министъра на отбраната Веселин Близнаков. Удря обаче на камък. Доставката не е включена в плана за материално-техническото осигуряване на армията и е невъзможна, категоричен е Сирлещов. Офертата е отклонена и от министерството на Емел Етем. В края на 2008 г. звездите са подредени по различен начин. Цонев е министър на отбраната, а Попов заема висш пост във Външно министерство. В края на годината съпругата на Попов - Таня Попова, която вече е поела представителството на щатската компания, се среща официално с министър Цонев в кабинета му. Веднага след срещата тя уведомява американците за проявен интерес от Министерството на отбраната. Организира и посещение на българска делегация в САЩ, която да се запознае на място с технологията и производствените й възможности. Със Заповед от 13 януари 2009 г. Цонев командирова за целта в САЩ съветника си Калин Томов и зам.-началника на Генералния щаб вицеадмирал Емил Люцканов. Още на следващия ден те пътуват за САЩ. След връщането си изготвят докладна до министъра, в която описват предимствата на технологията. Прилагат сертификат за международен патент, ценова оферта и проект за договор. Предлагат освен това специалисти от МО да анализират планираните обекти за ремонт и строителство в армията. Върху докладната Цонев поставя резолюция "да". Оттук започват проблемите. Копие от докладната е изпратена в Дирекция "Логистика" на Генералния щаб за анализ. Там експерт от щаба на армията установява, че въпреки високата производителност на машината, купуването й не е целесъобразно за Българската армия. У нас не се предвижда подобно мащабно строителство, а поделения на армията не могат да са изпълнител на строителство според Закона за устройство на територията. По-късно обаче експертът получава разпореждане да подготви "положителна" докладна записка от името на началника на Генщаба, "тъй като е взето решение да се придобие такава машина". Докладната записка е преработвана няколко пъти и подписана от тогавашния началник на ГЩ на БА ген. Златан Стойков. В нея е отразена и цената на машината от 10,7 милиона лева. Върху докладната на Златан Стойков, Цонев също поставя резолюция "да". Втори проблем за реализирането на сделката се оказва шефът на военновъздушните сили ген. Симеон Симеонов - настоящ началник-щаб по отбраната на Българската армия. Въпреки че поставената резолюция "да" на министър Цонев означавала заповед за включването на производствената линия в проектоплана за 2009 г., Симеонов отказал да го направи, дори на 7 април 2009 г. писмено заявил, че ВВС не планират доставка на производствената линия. Идеята е била тя да се плати със средства, предвидени за авиацията, като първите метални сгради бъдат построени на летище Граф Игнатиево. Въпреки несъгласието на генерал Симеонов, който единствен имал правото да предлага и да включва покупки във финансовия проектоплан за 2009 г. на ВВС, сделката се осъществява. На 16 април 2009 г. министър Николай Цонев потвърдил единния финансов план за материално-техническото осигуряване за 2009 г., в който по негово разпореждане била включена доставката на линията с параграф "Самолети и вертолети". Същия ден е издадено решение за откриване на процедура по обществена поръчка за доставка на машината. В решението е посочен и участник, до когото да се изпрати покана за участие - американската фирма MIC Industries. Тя е пратена на следващия ден, 17 април 2009 г. На 27 април с нова заповед е назначена комисия по избора. Тя започва работа същия ден, тъй като пристига офертата от американската компания. На 19 май 2009 г. MIC Industries е обявен за изпълнител на обществената поръчка. Няколко дни по-късно в полза на компанията е открит акредитив и на 1 юни 2009 г. е подписан договор за доставка на машината. Производствената линия пристига на пристанище Варна през август. Оттогава тя не е освободена от митницата, тъй като за нея не са платени над 2 милиона лева ДДС и мита. В края на август по банкова сметка на Попова от Щатите са преведени 481 402 долара. Като министър на отбраната Цонев умишлено е превишил правата си, нанесъл е щета на бюджета на ВВС, надвишавайки капиталовите разходи с над 8 025 852 лева. Освен това е нанесъл и неимуществени вреди, нарушавайки плана за тактическата и бойна подготовка на Българската армия, заключават разследващите. Поради липса на пари за планови и аварийни ремонти е преустановен тренировъчният процес на самолети и хеликоптери. Спрени са и парашутни скокове на Сухопътни войски. Обвинителният акт в момента се пише, казаха от прокуратурата. Кога ще бъде готов и внесен в съда, оттам не се ангажираха. ЦОНЕВ: НЯКОИ ГЕНЕРАЛИ СЕ ПРАВЯТ НА ОЩИПАНИ - Г-н Цонев, следствието за купуването на линията за метални конструкции вече е в прокуратурата. Вие запознат ли сте със заключението? - Не съм го получил и не мога да коментирам. - Твърди се, че идеята за купуването на линията е започнала още преди да станете министър, а в същото време парите са отпуснати от ВВС. - Бюджетът на ВВС не е тяхна собственост, а е част от бюджета на министерството. - Какво налага въпросът да се реши само за 6 месеца, докато в същото време тогавашният шеф на ВВС Симеонов твърди, че няма нужда от линията? - Симеон Симеонов лично е подписал спецификацията и докладната на началника на Генщаба Златан Стойков. Обвинението на прокуратурата е, че съм сложил резолюция "да" върху докладната записка на началника на Генералния щаб. Което означава, че аз нито съм стопирал процедурата, нито съм възложител. Това е колективна докладна, има техническо задание, изследване. Продължавам да твърдя, че проектът е перспективен като полезна технология за България. - Ген. Симеонов обаче е отказал да включи проекта в бюджета за 2009 г. Защо? - Но това го казва сега. А преди това не беше реагирал. Той е подписал спецификацията и се е съгласил парите да бъдат отпуснати по специална програма. Да не се прави на ощипан сега. - Чудя се дали сега не се обръщат против вас, спасявайки кожата си? - Чел съм показанията на всички, единствено Симеонов има различно мнение от останалите. Ако не е бил съгласен, защо се подписва тогава? - Говорим за отпускането на парите... - Ако може един човек да влияе на началник на отбраната и да го заплашва, какъв генерал е тогава. - Защитавате тезата, че линията е абсолютно необходима, така ли? - Не бих казал абсолютно наложително, но щом го предлага Генщабът, аз съм се съгласил. - Не сте били двигателят на купуването на тази линия? - Абсолютно. - А как ще коментирате заключението, че сте провалили с покупката тренировките на ВВС и са спрени парашутните скокове? - Искам да вляза в съда и да се защитя. Тогава ще се види, че за тази година има 3 пъти повече гориво от предишната

   

0 коментарa

Виж още