Само трима пенсионери са кандидати за почивка

Само трима пенсионери са кандидати за почивка

Само трима пенсионери от Стара Загора са заявили досега желание да ползват 10 дни почивка по новата програма на Министерството на труда и социалната политика, съобщи Снежана Апостолова, директор на общинската дирекция "Социално подпомагане". Срокът за подаване на заявленията при съответния социален работник е до 8 април. Желаещите да се възползват от програмата трябва да са над 65 години, да получават целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон и да не се нуждаят от помощ за обслужване, или да ползват социални услуги в специализирани домове за възрастни хора. Програмата, чието пълно название е "Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване", предлага безплатна 10-дневна почивка в подходяща почивна база, рехабилитационни процедури, социални и културни програми, информиране по въпроси като активно стареене, стареене в добро здраве, права на пенсионерите и възможности за тяхното ползване. Тя е разчетена за две години - до края на 2011 година. Смените ще бъдат разпределени в два периода по три месеца за всяка през годината - пролетен, през март-май, и есенен - през септември-ноември. Предстои да се определят базите, в които ще почиват пенсионерите, а реално първите смени ще започнат от 21 април. Пътните разноски, туристическата такса и туристическата застраховка са за сметка на ползващите програмата, уточни Снежана Апостолова.

   

0 коментарa

Виж още