Само 70 души са наети по програмата за горите

Само 70 души са наети по програмата за горите

Само 70 души са започнали работа по Програмата за опазване и възстановяване на българската гора, съобщи директорът на Бюрото по труда Георги Гьоков. В стартиралата от 1 август програма е предвидено да се включат 162-ма души, които според условията трябва да са регистрирани на борсата продължително безработни или на социално подпомагане. Проведеният от Държавното лесничейство и Държавната агенция по горите търг бе спечелен от 3 фирми, които трябваше да наемат работници. "Затруднихме се сериозно, оказа се, че трудно се намират хора, които да бъдат включени. След въвеждането на 12-месечен срок, след който безработните отпадат от системата на социално подпомагане, през август вече нямаме отпаднали. Продължително безработните прекратяват сами регистрацията си, за да имат право на повторно включване след време. Само за август това са направили 138 души, а в момента броят им е над 200. Забелязахме, че се активизираха и тези, които отдавна не са представяли решенията си от ТЕЛК, с които да удостоверят, че не могат да извършват такава работа, и така кръгът се стесни много. Положихме много усилия, а няма резултат", коментира Георги Гьоков. Още 50 души, на които е предложена работа по тази програма, са отказали или не са се явили повторно. Все по-трудно се намират хора за работа по програми, за които се изисква нискоквалифицирана работна ръка. За август в различни програми за субсидирана заетост са включени нови 121 души. Хората с добра квалификация и подготовка пък са вече поразглезени и отказват. В момента в старозагорското Бюро по труда на един квалифициран работник се предлагат 2-2.5 работни места, докато преди две години 8 души са се борили за едно място. Атрактивни за работодателите са програмите, в които се поемат както заплатите, така и осигуровките.

   

0 коментарa

Виж още