Санкции за 190 хил. лв. наложиха трудовите инспектори

Санкции за 190 хил. лв. наложиха трудовите инспектори

Значително се е увеличил броят на проверките, извършени от инспекторите от Областна дирекция "Инспекция по труда", информира директорът Камен Маринов. Към 1 ноември тази година те са 1616, при 1478 за 2007 г. "Трябва да отбележим, че е активизирана не само контролната дейност, засилена е консултантско-съветническата помощ, която нашите специалисти оказват, като елемент от превенцията на нарушенията на трудовото законодателство и риска в предприятията. Много по-добре е, ако вместо голям брой проверки, отчитаме повече предотвратени нарушения. Радващото е, че сме постигнали много добро взаимодействие с останалите контролни органи и администрации, с които правим съвместни проверки. Тенденцията е и през 2009 година броят на проверките да продължи", коментира Камен Маринов. Независимо от добрите резултати, броят на установените нарушения също не е малък - 9875, посочи той. За отстраняването им са дадени 9695 задължителни предписания, спрени са 40 машини, съоръжения и работни места и са съставени 288 акта за констатирани административни нарушения. Финансовото изражение на наложените санкции е 188 890 лв. Сериозно внимание инспекцията обръща на законността при наемане на работа на непълнолетни лица. От началото на годината са издадени 173 разрешения за работа на лица под 18-годишна възраст, в четири случая е отказано. При направените проверки са установени 8 нарушения - наемане на непълнолетни без разрешение, образувани са преписки, които са предадени на прокуратурата. Според директора качеството на извършените проверки също се е повишило, най-вече във връзка със задълбочения анализ и разкриване на причините за често повтаряне на нарушенията, както и прилагането на адекватни мерки за отстраняването им. Като резултат се отчита, че все повече работодатели, особено в сферата на малкия и средния бизнес, се ангажират с изпълнение на законовите изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Напредък има и в прилагането на новия ред при наемане на работници, спазват се изискванията за писмено сключени и регистрирани трудови договори. Силно е намалял броят на наетите без писмени трудови договори, както и на допуснатите на работа, без да им се връчи заверено от ТД на НАП копие от уведомлението за регистрация на договора.

   

0 коментарa

Виж още