Свалят незаконните билбордове край пътищата след 12 януари

Свалят незаконните билбордове край пътищата след 12 януари

След 12 януари 2009 г. започва кампания по демонтиране на незаконните рекламни съоръжения и преустановяване на достъпа до крайпътно-обслужващи обекти без разрешителни по републиканските пътища. Това съобщиха от пресцентъра на Национална агенция "Пътна инфраструктура". Мярката ще бъде прилагана към всички незаконни обекти, независимо дали собствениците им са установени или не. Изпълнението на мероприятието е възложено на Областните пътни управления по места и на регионалните звена на Управление "Пътни такси и разрешителни". От 6 ноември 2008 година НАПИ чрез своите регионални структури започна проверка по рекламните съоръжения и крайпътните обслужващи обекти с цел актуализация и инвентаризация на последните. Сведенията бяха предоставени до края на месец ноември. Получената информация бе окомплектована със снимки и подробни данни кои от обектите притежават изискуемия разрешителен режим и съответно отговарят или не на изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата, както и точното им разположение на пътните участъци. На територията на Софийска област и по автомагистрала "Тракия" се намират най-много от рекламните съоръжения с неустановени собственици. Софийска област обхваща територията около столицата на страната и е най-привлекателна за рекламна дейност, съответно е и с най-голямо наличие на регламентирана рекламна дейност, както и с най-голям потенциал за нерегламентирана рекламна дейност. При направената последна проверка бяха регистрирани 290 бр. нерегламентирани рекламни съоръжения по пътищата първи и втори клас на областта. По магистралите на същата територия бяха регистрирани нарушения по рекламните съоръжения както следва: АМ "Тракия" - 41 бр. и по АМ "Хемус" - 17 бр. Голяма част от рекламните визии, табелите, билбордовете и т.н. са поставени в нарушение на изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата, а някои крият и реална опасност за пътуващите. Това налага предприемането на спешни административно-наказателни действия по реда на Закона за пътищата. Проведената в НАПИ инвентаризация приключи в началото на месец декември. Тя бе последвана от анализ от експертите на НАПИ за необходимите действия, които агенцията следва да предприеме по отношение на незаконните обекти и съоръжения. Със Заповед от 15.12.2008 г. изпълнителният директор инж. Янко Янков разпореди на директорите на ОПУ да уведомят заинтересованите лица и собствениците, че следва да внесат писмени искания до НАПИ за изследване режима на търпимост и при възможност да им бъдат издадени съответните разрешителни след заплащане на дължимите такси. Своевременно на собствениците или предполагаемите такива на рекламни съоръжения и крайпътни обслужващи обекти с нередовен разрешителен режим от областните пътни управления, са изпратени уведомителни писма за подаване писмени искания за изследване на възможността за издаване на разрешителни. Към момента НАПИ проверява законността и актуалността на издадените разрешителни, които са 590 за крайпътни обслужващи обекти и 6571 за рекламни съоръжения. На официалната страница на агенцията (секция "Рекламни съоръжения") са публикувани списък с незаконните рекламни съоръжения, монтирани на територията на ОПУ - София и официално уведомително писмо от ОПУ - София до собствениците на незаконни рекламни съоръжения на територията му.

   

0 коментарa

Виж още