Светлин Танчев днес бе домакин на работна среща с директори на общински училища, представители на РИОКОЗ, директори на дирекции от Общината

Светлин Танчев днес бе домакин на работна среща с директори на общински училища, представители на РИОКОЗ, директори на дирекции от Общината

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев днес бе домакин на работна среща с директори на общински училища, представители на РИОКОЗ, директори на дирекции от Общината, за да се обсъди изпълнението на предписание на здравната инспекция от 6 януари тази година за задължително осигуряване на топла вода в учебните заведения с краен срок 14 януари включително. В срещата участваха директорите на СОУ”Максим Горки”, Гимназия „Христо Ботев” и СОУ”Георги Райчев”. От тяхна страна бе коментиран срокът за изпълнение на предписанието като недостатъчен и възможността да потърсят квалифицирана консултация за извършване на електротехнически дейности по включването на уреди за топла вода. „Община Стара Загора ще осигури съдействие с информация за фирми, сертифицирани да извършват електротехнически дейности” – бе поетият ангажимент от директора на дирекция „Строителство и инвестиции” инж.Митьо Славов. „Своевременно изпратихме предписанието на РИОКОЗ не само до всички общински училища, но и до професионалните гимназии – които от своя страна много бързо ни информираха, че са осигурили всичко необходимо” – коментира на срещата Пенка Чавдарова, главен експерт в отдел „Образование, младежки дейности и спорт”. Голяма част от общинските училища вече са готови или в момента монтират бойлери за топла вода. „Общинските училища реализираха 1,5 млн.лв. преходен остатък, следващата седмица ще им се възстанови остатък от бюджетите. И през тази година средствата за тях няма да са по-малко от предходната, да припомня и че се полагат по 23 лв. на ученик за инвестиционни разходи. Така че снабдяването с електрически бойлери и извършването на допълнителни електротехнически дейности може да се извърши от бюджета на всяко едно от общинските училища” – коментира на срещата Цанка Ганева, директор на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности”. Бяха обсъдени мерките, които ще се предприемат за изпълнение предписанието на РИОКОЗ с вчерашна дата за обществените тоалетни в Стара Загора. В тях трябва да има течен сапун, да се възстанови водопромивната инсталация, където липсва. В срещата участва и д-р Каталина Вълчева от РИОКОЗ, д-р Антония Тодорова – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности”, инж.Ангел Стоманярски от дирекция „Строителство и инвестиции” и Галина Караджова – началник звено „Благоустрояване и озеленяване”.

   

0 коментарa

Виж още