Сдружение "Самаряни" с нов проект на обща стойност 42 793,20 евро

Сдружение "Самаряни" с нов проект на обща стойност 42 793,20 евро

Днес Сдружение “Самаряни” подписа договор за финасиране на проект „ДОСТЪП ДО УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА НА ДЕЦАТА ОТ ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В С. ПЕТРОВО И С. СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ”, който ще бъде своеобразно продължение на работата на организацията с децата с ментални и физически увреждания през последната година и половина. Проектът е финансиран от белгийската организация “Помогнете на децата/ Help the Children” и е за срок от 12 месеца, на обща стойност 42793,20 евро. Проектът е фокусиран върху това да се подпомогне социалната интеграция в общността на близо 160 деца с увреждания, живеещи в специализираните институции (Домове за деца и младежи с умствена изостаналост – ДДМУИ) в с. Сладък кладенец и с. Петрово, община Стара Загора като: се работи за реинтегрирането им в техните биологични или разширени семейства (там, където е възможно); се създадат предпоставки за развитие на приемната грижа за деца с увреждания; се улесни достъпът им до алтернативни социални услуги в общността. Осъществяването на проекта ще допринесе за улесняване достъпа до алтернативни социални услуги в общността на децата от двете институции; ще се създадат предпоставки за възстановяване на връзката родител-дете, в случаите, където това е възможно; ще се осигури възможност за посещение в помощни или масови училища и детски градини на територията на град Стара Загора; ще се насърчи индивидуализирането на подхода за работа с децата; ще се насърчи развитието на потенциала на всяко дете; ще се стимулират вниманието, концентрацията, паметта, фината моторика, познавателното развитие, емоциите, социалните умения и контакти на децата. Стартирането на проекта в началото на 2009 г. се предвижда да бъде открит с официална пресконференция на която ще бъдат поканени да присъстват представители на белгийската организация, както и посланика на кралство Белгия в България.

   

0 коментарa

Виж още