Севдалина Турманова е новият заместник областен управител

Севдалина Турманова е новият заместник областен управител

Със заповед на Министър-председателя на Република България Бойко Борисов на длъжността заместник областен управител на област Бургас от днес е назначена доц. д-р инж. Севдалина Турманова. Тя ще осъществява контрол върху дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” и ще отговаря за ресорите свързани с труда и социалната политика, образованието, културата, здравеопазването и земеделието. Севдалина Турманова е доцент в университет „Проф.д-р А. Златаров” и регонален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта. Новият заместник областен управител притежа близо 20- годишен трудов стаж във висшата образователна система. Участвала е в над 20 научно-изследователски проекти в сферата на икономиката, енергетика и туризма. Автор и съавтор е на редица научни публикации в международни списания, сборници и годишни издания. Нейни трудове са публикувани в списания в САЩ, Великобритания, Германия, Унгария. Владее руски и английски език. Мястото на заместник областен управител беше овакантено през юли тази година, когато Златина Дукова бе избрана за член на Комисията по дискриминация.

   

0 коментарa

Виж още