Седем нови жилища от семеен тип приемат от есента децата от домове в старозагорска община

Седем нови жилища от семеен тип приемат от есента децата от домове в старозагорска община

Община Стара Загора изгради, обзаведе и оборудва седем Центъра за настаняване от семеен тип, в които ще живеят 98 деца с увреждания на възраст от 3 до 18-годишна възраст. Те ще бъдат насочени от Домовете за деца с умствена изостаналост в селата Сладък кладенец и Петрово, които впоследствие ще бъдат закрити. Проектът, който стартира на 22.08.2012 г. е на стойност 4 751 950 лв. Това съобщиха днес участниците в заключителна пресконференция по проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в“, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/058 финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 1, Операция1.1 Социална инфраструктура. „Качеството на къщичките е много добро, децата ще живеят в една наистина много добра среда, при съвременни условия. Жилищата са изпълнени по всички критерии за модерно строителство и архитектура. Средствата ще бъдат верифицирани и проектът ще завърши успешно“, коментира зам.-кметът по строителството Янчо Калоянов. Седемте центъра за настаняване от семеен тип са изградени върху площ от 1932 кв. м и допълнително 1916 кв. м зелени площи. Всяка от сградите има обособен собствен двор и капацитет за настаняване на 14 деца, от които две със затруднена мобилност. „Парцелите са осигурени от общината, като проектите за всяка къща са одобрени от Агенцията за закрила на детето. Строително-монтажните работи на стойност 3 314 282,04 лв. бяха изпълнени от Обединение „Трейс Стара Загора“, след провеждане на открита процедура по реда на ЗОП. По две къщи има в кв.“Зора“ и кв.“Македонски“, а по една в кв.“К.Ганчев“, „Три чучура север“, и кв.“АПК“, съобщи ръководителят на проекта гл.арх. Иван Кирчев. Община Стара Загора кандидатства с проект по Оперативна програма „Човешки ресурси“ за финансиране на социалната услуга, която ще се извършва в тези жилища от семеен тип. Според д-р Антония Тодорова, нач.отдел „Здравеопазване и социални дейности“, след одобрението на проекта, той може да стартира от началото на ноември т.г. Той ще се финансира чрез Министерството на труда и социалната политика и след приключването му, средствата за услугата ще минават през общинския бюджет като държавно делегирана дейност. Във всеки дом ще има по една детегледачка, социален работник, медицинска сестра и възпитател 24 часа в денонощието. Освободеният персонал от домовете ще може да кандидатства по общия ред при набирането на служители в центровете. Имаме интерес те да го направят, защото децата от домовете имат емоционална вързка с тях, а и персоналът е опитен, коментира д-р Тодорова. Къщичките са с външна топлоизолация и монолитна стоманобетонна конструкция, с приблизително 400 кв.м разгъната площ, на два етажа, без сутерен с плоски покриви и соларни батерии на всеки, обобщи техническите параметри изп.директор на PSI Георги Иванов. Доставката и монтажа на оборудването за седемте Центъра от семеен тип е на стойност 387 730 лв.

   

0 коментарa

Виж още