Седем нови къщички от семеен тип за деца с увреждания ще бъдат построени във Варна

Седем нови къщички от семеен тип за деца с увреждания ще бъдат построени във Варна

Седем нови къщички от семеен тип за деца с увреждания ще бъдат построени във Варна. Проектът, по който се изграждат тези центрове, се казва „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги, предлагащи услуги за деца в риск. Изграждане на седем центъра от семеен тип на територията на Варна” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Освен това стана ясно, че срокът за изпълнението му е 24 месеца, като къщичките ще бъдат изградени до месец февруари 2014 г. Общата стойност на проекта е 4 832 000 лева. Капацитетът на всеки един от центровете е 12 места или общо 84 места. Поредните седем къщички ще бъдат изградени отново в район „Владислав Варненчик”, където се намират и останалите къщи, в които са настанени децата от Могилино. Основната целта е закриване 137-те институции за деца и предоставянето на тези услуги в семейна среда, според индивидуалните особености на всяко дете.

   

0 коментарa

Виж още