Сезират Прокуратурата за корумпирани старейшини

Сезират Прокуратурата за корумпирани старейшини

Общинският съвет в Казанлък подготвя сигнал до Прокуратурата, съобщи председа-телят на местния парламент Васил Самарски. Повод за сигнала са публикации в меди-ите на твърдения на представители на българо-холандската фирма "Буксус плант", кои-то през изминалата седмица на пресконференция обявиха, че съветници от предишен Общински съвет са имали финансови искания към тях, свързани с решаването на въп-роси, касаещи бизнеса и инвестиционните им намерения. Представителите на "Буксус плант" тогава обаче отказаха да назоват конкретни имена на старейшини. "Подавам сигнал в Прокуратурата, за да се изясни истината и да няма спекулации", заяви Самарски. Той съобщи още, че с тази цел е внесъл в деловодството на Общината писмо до кмета Стефан Дамянов, с копия до секретаря на Общината и директора на "Устройство на територията и общинска собственост". В писмото си председателят на Общинския съвет настоява да му бъдат предоставени заверени копия на всички дого-вори, които Община Казанлък е сключила с "Буксус плант" АД, справка по месеци за платените от фирмата наеми в периода 1 април 2006 година до края на септември на тази година, справки за всички издавани разрешителни за дейността на фирмата, както и подписаните протоколи с Общината по два проекта - за "Севтополис" на язовир "Ко-принка" и за цялостно изпълнение на могилата Оструша. Исканите справки Самарски мотивира с дейността си като общински съветник с цел защита на авторитета на Общината заради скандалните публикации по темата. Три общински съвета в Казанлък се занимават с дейността на холандската фирма и павилиона за цветя, поставен на улица "Искра". За последен път казусът беше обект на вниманието на съветниците през миналата се-дмица, когато кметът Стефан Дамянов внесе в местния парламент обръщение за задър-жане на холандските инвеститори в района. За първи път представители на "Буксус плант" изпращат писмо с инвестиционните си намерения в Община Казанлък на 13 март 2006 година. Малко след това на централ-ната улица "Искра" се появява и павилионът за цветя на фирмата, обявен като времен-но съоръжение и шоу-рум, с цел проверка на търсенето, който впоследствие провокира негодувание сред местните търговци на цветя. Последва среща с холандската фирма, на която те обявяват инвестиционните си наме-рения. Сред тях са финансиране със 100 хиляди евро на проучвания по проекта "Севто-полис" и стъклен похлупак на могилата Оструша, както и красив парк южно от колод-рума в Казанлък. Специална оферта имат за парк "Розариум", който трябва да се обла-городи по проект на световноизвестен холандски дизайнер. Срещу всичко това представители на "Буксус плант" искат 100 декара земя за ползва-не. От Общинския съвет в Казанлък настояват за писмено споразумение и поемане на те-зи ангажименти от двете страни. До момента такъв документ в канцеларията на Общинския съвет няма, категоричен е Васил Самарски.

   

0 коментарa

Виж още