Сезират прокуратурата по две преписки в "Мини Марица-изток"

Сезират прокуратурата по две преписки в "Мини Марица-изток"

Прокуратурата в Раднево е сезирана за търсене на наказателна отговорност по 2 от 38-те проверки, извършени през миналата година от отдел "Вътрешноведомствен финансов контрол" в "Мини Марица-изток" ЕАД, информира пресцентърът на дружеството. Новата структура е създадена в началото на септември и е част от политиката на ръководството за промяна на икономическата макрорамка на компанията. Извършените проверки са по финансовата дисциплина на материалноотговорни лица, по сигнали и по изпълнението на сключени договори и годишни инвентаризации. Извършен е предварителен контрол за целесъобразност и законосъобразност върху всички разходи над 700 лева без ДДС, извършени от дирекциите "Маркетинг" и "Инвестиции" и отделите на пряко подчинение на изпълнителния директор - "Безопасни условия на труд", "Специален", "Правна служба" и "Управление на персонала". За направените проверки са издадени доклади, одобрени от изпълнителния директор и придружени с разпореждане за изпълнение на предписаните предложения. За изпълнението им от ревизираните обекти е върната обратна информация към отдела. За допуснатите нарушения по Кодекса на труда са наложени адекватни дисциплинарни наказания на виновните длъжностни лица. От началото на 2010 година в обхвата на превантивния и текущия контрол влизат почивните станции на дружеството и извършването на проверки на материалноотговорни лица по годишен график. От началото на февруари ще бъде обхваната и дейността на трите рудника. Така ще се контролират всички разходи, извършвани в "Мини Марица-изток" ЕАД. "Превантивният и текущият контрол, делегирани на отдела, и прякото му подчинение на изпълнителния директор на дружеството, заедно със санкциониращите функции, са важни за финансовото здраве на корпоративни структури от ранга на "Мини Марица-изток" ЕАД", се казва в прессъобщението.

   

0 коментарa

Виж още