Семинар за общопрактукуващи лекари и педиатри от областта ще се проведе в Русе

Семинар за общопрактукуващи лекари и педиатри от областта ще се проведе в Русе

Семинар за общопрактукуващи лекари и педиатри от областта ще се проведе в Русе. Той е част от изпълнение на дейностите от Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. Това е първата програма в България, разработена за първична профилактика на онкологично заболяване. Нейна основна цел е снижение на заболяемостта от рак на маточната шийка чрез имунизационна защита на момичета и млади жени от онкогенните папиломавирусни инфекции. На семинара ще бъде представена Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, данни за разпространението на заболяването в национален и европейски мащаб, методите за първична профилактика и добри практики за прилагане на ваксините в държави от ЕС.

   

0 коментарa

Виж още