Семинар по новата нормативна уредба в областта на държавната служба провеждат в Благоевград

Семинар по новата нормативна уредба в областта на държавната служба провеждат в Благоевград

От 10.00 ч. в зала 5 на община Благоевград Сдружението на Югозападните общини ще проведе практически семинар по новата нормативна уредба в областта на държавната служба, съобщиха от пресцентъра на организацията. Детайлно ще бъдат разгледани Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и новия Класификатор на длъжностите в администрацията. Ще бъде отделено внимание на казуси и въпроси, поставени от общините, свързани с атестацията на служителите и формирането на трудови възнаграждения. Участие в обучението ще вземат секретари на общини, директори на дирекции “Финансово – стопанска дейност” и специалисти “Човешки ресурси” от общините – членове на СЮЗО. Лектори ще бъдат Ваня Новакова, държавен експерт в секретариата на Съвета за административна реформа към Министерски съвет и проф. д-р Любомир Стефанов, преподавател в УНСС и консултант по управление на човешки ресурси.

   

0 коментарa

Виж още