Сесия на Общинския съвет на Казанлък ще се проведе днес

Сесия на Общинския съвет на Казанлък ще се проведе днес

Сред важните теми за дебат, предложени на съветниците, е отчетът на кмета на общината Галина Стоянова за касовото изпълнение на бюджета за първите 6 месеца на тази година, както и вземането на решение за опрееделяне на зоните на въздействие на Интегрирания план за градско възстановяне. Планът бе подложен на обществено обсъждане преди няколко дни. Заедно с това си решение старейшините на Казанлък ще трябва да приемат и Декларация за непромяната на тези зони в срок от 10 години. Сред останалите теми за дебати и решения са упълномощаването на кмета на общината да подпише записи на заповеди за различни проекти, сред които и за проекти за внедряване на енергийна ефективност в някои училища и детски заведения на територията на общината, както и даването на съгласие за изработката на общ устройствен план на културното и историческо наследство на Долината на тракийските владетели и инвестиционни проекти за реставрация, консервация и социализация на три от казанлъшките гробници: Хелвеция, Шушманец, Грифоните. Общата сума за този проект е 350 хиляди лева. Сред важните въпроси пред съветниците на Казанлък е и изборът на временна комисия от съветници, НПО-та и представители на медиите, която трябва да извърши подбора на новия казанлъшки обществен посредник. Съветниците ще одобряват и критериите, на които трябва да отговаря бъдещият посредник между гражданите и институциите. На обсъждане ще е поставен и въпросът за безвъзмездното предостяване на полуразрушената от роми сграда на детска градина "Зорница" в Мисионерски християнски център. Сградата се намира в непосредствена близост до квартал "кармен" в Казанлък. За безвъзмездно предостяване на общински имоти за отдаване под наем от дружеството, стопанисващо общинския вестник "Казанлъшка Искра" също ще дебатират съветниците. Предложението на кмета Стоянова е имотите, които се предоставят за управление на дружеството да се дадат за срок от 10 години. Решения за стартиране на тръжни процедури и за отпускане на социални помощи на граждани, са други въпроси в дневиня ред на заседанието на съветниците.

   

0 коментарa

Виж още