Сесия на Общински съвет Стара Загора

Сесия на Общински съвет Стара Загора

Днес се провежда сесия на Общинския съвет на Община Стара Загора. На заседанието ще се разгледат Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, определяне размера на такса битови отпадъци през 2009 година в община Стара Загора,актуализирана „Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора” с период на действие 2009 – 2013 година, Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора,презентация на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на соларна електроцентрала от Георги Михайлов – Управител на „Джи Ем Би Джи” ЕООД.

   

0 коментарa

Виж още