Симеон Дянков: Бюджет 2011 е бюджет на стабилността

Симеон Дянков: Бюджет 2011 е бюджет на стабилността

Бюджет 2011 година е бюджет на стабилността, заяви финансовият министър Симеон Дянков в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус”. По думите на финансовия министър рамката на Бюджет 2011 е изготвена при прогнози за ръст на БВП от 0.7% в края на 2010 г., ръст от 3.6% за 2011 г. Двигатели на икономическия растеж ще бъдат износът и плавно възстановяване на вътрешното потребление през 2011 г. Основните фискални цели са за планиран дефицит в размер на 1,963 млрд. лв. или 2,5 % от прогнозирания БВП. Дянков посочи, че е заложено по-висока приходна част, засилен контрол от страна на приходните агенции, стегната и последователна политика по отношение на разходите и плавно намаляване на публичните разходи, стегната и последователна политика, плавно намаляване на публичните разходи. Бюджетът следва фискалната рамка, която предвижда стабилност на валутния борд, ниски данъци за бизнеса и домакинствата, като от началото на 2011. ще бъдат най-ниските в ЕС, ориентиране на публичните разходи към стимулиране на растежа, запазване на размера на пенсиите и на заплатите в публичния сектор. Предвиденият размер на приходите е 25,844 млрд. лв. или 33, 5 % от БВП. Ръстът на приходите спрямо 2010 г. е 1,296 млрд. лв. От началото на 2011 някой от акцизните ставки ще бъдат синхронизирани с изискваните от ЕС минимални нива. Очакваният фискален ефект е около 65 млн. лв. Емисионната политика ще бъде сред основните инструменти за управление на държавния дълг и за подкрепа на фиска. Продължава политиката на ниски данъци с цел подобряване на бизнес средата и насърчаване на заетостта. Решението за увеличаване на осигурителните вноски с 1,8 % е част от пенсионната реформа, каза Дянков. По-добро усвояване на средствата от ЕС остава приоритет, подчерта министърът. В разходната част планираните разходи са 27, 807 млрд. лв. или 35 % от БВП. В социалния сектор са предвидени разходи в размер на 12, 6 % от БВП.

   

0 коментарa

Виж още