Ситуацията с газоподаването днес - 8 януари

Ситуацията с газоподаването днес - 8 януари

Стара Загора има определени лимити за газоподаването – 3000 куб.м на час и 72 000 куб.м. на денонощие” – информира заместник-кметът Димитър Динев, който ръководи Кризисния щаб в Община Стара Загора, създаден във връзка с усложнената ситуация в града. Квотите са достатъчни за газоподаването към училища, болници, детски градани, детски ясли, социални домове, които на територията на община Стара Загора са . „Имаме относителна сигурност до първите дни на идващата седмица. Тъй като е възможна всяка една ситуация, Община Стара Загора предприема конкретни мерки за снабдяване с алтернативни източници в 4 социални домове в града, където нито за миг не може да бъде прекратено отоплението за постоянно живеещите” – каза проф.Динев. В Дом за възрастни с физически увреждания има в запас 40 тона нафта в запас от по-рано. В Дом ”Теофано Попова” запаси е нямало, доставени са 2 тона нафта. В Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост в кв.”Три чучура” има доставени също 2 тона. Заради амортизираната система в Дом „Мария Терезия” не може да се премине на отопление с нафта. Закупени са електрически печки, има готовност и за закупуване на климатици. Дом „Българка” е настанен в част от общежитие на ДИКПУ и отговорност за отоплителната система носи ДИПКУ, но и там ще се закупуват електрически уреди. В общинските училища е описан всеки технически проблем по инсталациите за топлото, за да се има готовност при пренастройването им. Община Стара Загора е в готовност да достави на общинските училища по 2 тона нафта и е във връзка с фирми, които бързо да извършат пренастройването на системите. Около 60% от детските градини и ясли имат резервно течно гориво – съобщи още проф.Динев. Средно около 150 000 лева ще струва на общинската хазна пренастройването и зареждането с нафта за няколко дни на общинските училища, детски градини и ясли, социални домове.

   

0 коментарa

Виж още