Скандално! 650 са жалбите за насилие над деца в Старозагорско

Скандално! 650 са жалбите за насилие над деца в Старозагорско

650 са жалбите и сигналите, получени в отдел "Закрила на детето" - Стара Загора, от началото на годината - информира директорката на отдела Валентина Бонева. 79 от тях са за проявено насилие над дете. Няма преобладаваща възрастова граница - пострадалите са от 1 година до 16-17. В над 90 на сто от случаите насилието се извършва в семейството. И макар че преобладават сигнали за нискообразовани родители, които познават най-вече боя като средство за възпитание, не липсват и образовани майки и бащи, които упражняват психическо насилие над наследниците си, налагайки им унизителни и грозни наказания. Баща заключва детето си на терасата дори през нощта, друг го принуждава да изпълнява сложни, непосилни физически упражнения... В тези случаи децата се настаняват извън дома на родителите - в семейството на близки, роднини или в краен случай в институция. До момента 51 деца са настанени при роднини, които се грижат за тях, и 31 - в домове. Най-често единият родител се жалва от другия, който насилва по някакъв начин детето. Сигналите могат да се подават както в писмен вид, така и устно - на място в офиса на ул. "Христо Ботев" 205 или на телефони 605 493 и 620 292. Социалните работници и психолозите разказват и за тийнейджъри, които сами са дошли да потърсят помощ. По-големите деца знаят правата си и ги отстояват - коментират специалистите от отдела. "Всеки случай е строго индивидуален и с него работи екип от специалисти - споделя още г-жа Бонева. - От началото на годината 72 деца от домове за сираци са настанени в максимално близка до семейната среда - някои от тях са върнати в биологичните им семейства, други са осиновени или настанени в приемни семейства. Единични са случаите на физическо насилие от дете на дете в домовете за сираци. Във всичките 650 сигнала няма оплакване за насилие от педагог или друг възрастен в училище или институция."

   

0 коментарa

Виж още