Славин Янакиев, изп. директор на Прогрес АД: За да си конкурентен трябва да предложиш цена, качество и логистика

Славин Янакиев, изп. директор на Прогрес АД: За да си конкурентен трябва да предложиш цена, качество и логистика

Не успяхме напълно да предвидим стихийния спад на пазарите в машиностроенето през изминалата година, коментира Славин Янакиев, изпълнителен директор на Прогрес. Очакваният от нас 50% срив всъщност се оказа доста по – голям, тъй като фирмите от бранша, които са основните ни клиенти запазиха едва около 20% от пазарите си. Много бързо трябваше да реагираме на конюнктурата, да компенсираме с нови пазари. Въпреки кризата обаче, работата в Прогрес продължава с постоянен ръст. Предприятието е структуроопределящо за машиностроенето у нас и осигурява заготовки за 70% от предприятията в бранша. Спирането на производството му би означавало затваряне на половината от машиностроителните предприятия в страната. Подобна опасност обаче за момента не съществува, уверява директорът на Прогрес. Изготвихме правилните прогнози и предприехме правилните мерки. Прогрес изнася за Италия, Франция, Англия, Украйна, Индия, Бразилия – в целия свят. За да си конкурентен трябва да предложиш цена, качество и логистика. А освен че сме конкуретни по отношение на цените и качеството, ние предлагаме и много добри условия за доставка. Във време на криза и спад на потреблението, производителите се ориентират към моментни поръчки и бързи доставки. Което ни поставя в много по-добри позиции от Китай например, който е един от най-големите производители в света. Имаме сериозни позиции и в Италия, при все че този отрасъл там е много развит. Ние залагаме на голям брой поръчки и малки серии. Постоянните ни клиенти са около 60, докато масовото производство като италианското предполага само няколко. А това вече е много рисково в условия на криза, ако тези малко на брой клиенти спрат производствата си. Предимство за Прогрес, според изпълнителният директор, е и участието му в структурите на холдинг Загора, в който има и заводи за коване, леене и механична обработка. Това позволява да се предложи комплексна услуга и предполага повече клиенти и по-качествени клиенти. Годината завърши със задоволителни финансови резултати, каза още Славин Янакиев. Ръководството успя да съхрани квалифицираните си работници и сме в състояние бързо да възстановим предишните си темпове на работа. Надяваме се това да се случи скоро, още повече че сред клиентите ни вече се забелязва леко оживление. Повече работа за Прогрес очакваме напролет или най-късно при есенното договаряне.

   

0 коментарa

Виж още