Слагат специални предаватели на защитени птици

Слагат специални предаватели на защитени птици

Стартира проектът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици". Продължителността му е 7 месеца и трябва да приключи до края на 2012г. Предвижда се маркиране с GPS/GPRS-предаватели на 6 птици и проследяването им в природата след освобождаването. За маркиране по този проект ще се избират птици, лекувани или излюпени в Спасителния център от родители с трайни увреждания, от световнозастрашени и редки за България видове. Така в списъка могат да попаднат полски блатар, осояд, малък креслив орел, малък орел, орел змияр, царски орел, морски орел, бухал, черен лешояд, белоглав лешояд, египетски лешояд, черен щъркел, къдроглав пеликан и др. От Спасителния център вече подготвят първите пациенти. Едната птица е младият орел-змияр Змиюн. Той попадна в спасителния център, надупчен от сачми и с фрактура на една от костите на лявото крило. Малкият креслив орел Креа, намерен изключително изтощен и слаб, с повредени пера и в невъзможност да лети, също ще бъде освободен със специален чип. Към групата на целевите птици е включен и белоопашатият мишелов Тео от кампанията „Помощ от приятел". Въпреки че белоопашатият мишелов не е толкова рядък за България вид, природозащитниците искат да натрупат информация и за този вид птици и да проследят как се адаптира. Затова фирмата, която осигурява предавателите по проекта - "Електронинвест"ООД, ще предостави един безплатен предавател за Тео. Целта на проекта е да допринесе за опазването на биологичното разнообразие на България, чрез работа с индивиди от защитени видове птици. Проектът се осъществява по дарителската програма М-Тел ЕкоГрант.

   

0 коментарa

Виж още