След продължителни дебати бе приет бюджетът на Община Благоевград за 2012 г.

След продължителни дебати бе приет бюджетът на Община Благоевград за 2012 г.

След двучасово дебатиране общинските съветници приеха бюджета на Община Благоевград за 2012 г.. Приемането на финансовата рамка на бюджета беше най-важната точка на извънредната сесия на ОбС. Приходната част за 2012 г. е в размер на 39 720 881 лв., като най-голям е размерът на приходите от делегирани държавни дейности – 21 440 639 лв. По време на обсъждането съветници от различни политически групи излязоха с предложения за промяна на финансовата рамка, но в крайна сметка такова не се прие. Най-обсъждано бе предложението за повишаване на средствата за инвитро от 100 000 лв. на 150 000 лв. Кметът Атанас Камбитов благодари на съветниците за това, че са приели предложенията му и гарантира, тъй като именно бюджетът ще бъде в основата на цялостната дейност на Община Благоевград през годината. В същото време обаче общинските съветници не приеха годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и капиталовите разходи на Община Благоевград за 2011 г.

   

0 коментарa

Виж още