След 14 ноември ще се обяви фирмата ангажирана със зимното почистване

След 14 ноември ще се обяви фирмата ангажирана със зимното почистване

На 14 ноември ще се проведе процедура за избор на фирма, която да почиства пътищата на съставните селища на община Бургас, каза Веселин Василев, директор дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” към общината. Четири са фирмите подали документация за участие, като ще спечели тази която е предложила най-добри условия. Пет дни след това пък, на 19-ти представители от местната администрация, „Пътна полиция” и инвестироския контрол ще проверят наличността за зимата, с която разполага фирма „Титан’, ангажирана със зимното почистване на пътната мрежа в града. „Ако има неща, които не отговарят на докладваните ще бъде съставен протокол и срок, в който да се доставят материалите. Досега и друга година, когато сме правили тази проверка, винаги са отговаряли на изискванията”, посочи Василев. Фирмата е заявила, че разполага с 40 машини за зимното почистване на пътищата, с инертни материали – луга, сол, пясък и отделно- химически материали, които са против обледеняване. Той определи като почти готова общината да посрещне зимата. „На 3 ноември направихме работна среща, на която бяха поканени 42 учреждения, фирми и държавни институции, които имат отношение по зимната подготовка. На срещата присъстваха представители на „Пътна полиция”, „Пожарна безопасност” и т.н. Всички взеха участие и докладваха за подготовката си, дават увереност, че всичко което зависи от тях е направено и са готови”, обясни още директорът на дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”.

   

0 коментарa

Виж още