Смекчават процедурата по признаване на...

Смекчават процедурата по признаване на...

 

Вече не в сила условието за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от висшите училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, обявяват от министерството на образованието. Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, е нужно да бъдат придружени само с превод на български език. Няма да я сила и изискването, когато документите се подават по електронен път да се използва квалифициран електронен подпис, като напълно достатъчен ще бъде единствено обикновен електронен подпис.

Също така отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис бариери на технологична основа, като изисквания за инсталиране на допълнителни програми, използване на конкретен браузър и още много други. Това ще е и главната причина  да се увеличи кръгът на лицата, които имат възможност и желаят да се възползват от преимуществата на предоставяната по електронен път услуга. Промяната е на лице след искания от сдружения на българи, завършили висше образование в чужбина, с цел преодоляване на някои от пречките с които се сблъскват при процедурата по признаване на техните дипломи в България, и след направата на подробно проучване от Националния център за информация и документация (НАЦИД), който прави анализ на тяхната автентичност по служебен път.


 

   

0 коментарa

Виж още