Сметището на Казанлък още дими

Сметището на Казанлък още дими

Започналият на 20 март пожар в казанлъшкото сметище все още не е ликвидиран напълно. Поради непроходимост на терена всички опити на РСПАБ - Казанлък, да потушат огъня не са се увенчали с успех. Заради опасност от прехвърляне на пожара в Мъглиж, от РИОСВ - Стара Загора, още в петък вечерта препоръчали да се осигури противопожарна охрана. Вчера експерти от екоинспекцията посетиха общинското депо, намиращо се в местността Каракос в землището на село Черганово. При проверка на място е констатирано димене на отпадъците, депонирани на южния табан. Дименето е на площ от три дка. От РИОСВ са направили предписание на Община Казанлък за предприемането на незабавни мерки. Разпоредено е до 26 март т.г. да се извърши уплътняване и запръстяване на депонираните отпадъци на работния участък. По време на проверката е установено и наличие на около 10 броя излезли от употреба автомобилни гуми, които не се допускат за депониране на общинското депо за битови отпадъци. Дадено е предписание гумите да бъдат предадени на фирма с необходимите разрешителни по Закона за управление на отпадъците за третирането им. От РИОСВ съобщават още, че предстои повторна контролна проверка за установяване на изпълнението в срок на дадените предписания.

   

0 коментарa

Виж още