Сметната палата нахока Масларова

Сметната палата нахока Масларова

Министерството на труда и социалната политика е сключвало договори за основен ремонт на сума, по-висока от утвърдената и е допускало грешки при счетоводното записване проекти. Това сочи одитен доклад на Сметната палата за 2007 г. за финансовото управление на ведомството, ръководено от Емилия Масларова. През 2007 г. министерството е провело 14 процедури за възлагане на обществени поръчки. При възлагане на поръчката за ремонт на ведомствен апартамент в ж.к. "Овча купел" не са събрани три оферти, сочи още докладът на одиторите. Изготвен е протокол на комисията и е сключен договор на стойност 58 568,55 лв. без ДДС. При друг търг за ремонт на помещението за посетители, находящо се при входа на сградата откъм ЦУМ" не е сключен писмен договор за ремонт за 26 269,88 лв. като това е доказано с първични платежни документи. Бюджетът на соиалното министерство през 2007 г. е 897 млн. лв. Определените средства за администрацията са 21 млн. лв., като след 27 корекции по общите разход средствата се увеличават на 56 млн. лв. Отчетените разходи на администрацията са 53 млн. или 6.2 на сто от отчетените 860 млн. лв. общи разходи на социалното министерство. Палатата препоръчва на Емилия Масларова да се аткуализират вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, да се подобри контролът по качеството на извършената работа на служители по граждански договори.

   

0 коментарa

Виж още