Созопол приключва проект за енергийна ефективност

Созопол приключва проект за енергийна ефективност

Община Созопол приключва дейностите по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол”. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., изпълняван по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-09/2010/014 по ОПРР 2007-2013 година. Във връзка с приключването на проекта в Конферентна зала на хотел „Селена” гр. Созопол на 21 май (понеделник) от 11:00 часа ще се проведе пресконференция.

   

0 коментарa

Виж още