Солниците в град Бургас, преплитане на традиционното с модерното

Солниците в град Бургас, преплитане на традиционното с модерното

С Влакчето на солта, състоящо се от два вагона, можете да направите обиколка на солниците. Тръгва се от Солници, в посока Север и се движи сред басейните за производство на сол, пише vesti.bg.

Пред погледите ви се откриват розово-червените води на Атанасовско езеро. Експеритете са установили, че производството на сол е правопропорционално на среднозимната численост на водолюбивите птици в езерото и при добро поддържане на екологичните условия в резервата, се увеличава и добива на сол.

Днес солодобивът се извършва по традиционен начин и един от положителните примери за бизнес, който не само подпомага природата, но и създава подходящи условия за гнездене на птиците в областта. Дигите, посредством които водните басейни биват разделени, често са предпочитано място от рибарки и чайки, за гнездене. Предприятието съобразява производствената си дейност с нуждите на видовете, които обитават езерото.

Процесът на технологията се свежда предимно до концентриране на морската вода, на няколко етапа до степен на насищане спрямо натриев хлорид.

В началото на солодобивния сезон се използват съхранявани през зимния период морски води в дълбоки землени резервоари – запасни басейни.

След като морската сол изкристализира (дебелина на пласта 3-6 см - бел. ред.), се събира, и се промива в спирални класификатори, а след това чрез транспортни ленти се складира на открито под формата на пирамидални фигури (бохори). Малко известен е факта, че солодобивът е силно зависим от климатичните особености през лятото.

Солта е значима както от бизнес, така и от промишлена гледна точка. В промишлеността няма направление, в което да не се използва натриев хлорид за изработката на хранителни и индустриални цели.

Посредством суровината - солта се изпълняват и редица социални и екологични държавни програми. С йодирането на солта за хранителни цели се ликвидира йоддефицита, а с добива й се потиска развитието на маларийния синдром.

В резервата “Атанасовско езеро”, част от Рамсарската конвенция, в следствие от добива се създава и поддържа биоравновесието на стотици животински и листни видове.

   

0 коментарa

Виж още