„Софийска вода” АД е готова да участва в Работната група за Концесионния договор

„Софийска вода” АД е готова да участва в Работната група за Концесионния договор

„Софийска вода“ АД е готова да се включи в състава на Работната група за ревизия на Концесионния договор, създадена с Решение 471 на Столичен общински съвет от 19.07.2013 г. Компанията работи в интерес на 1,5 милиона граждани на територията на Столичната община и ще продължи да води открит и прозрачен диалог с компетентните институции по темите и проблемите, които засягат интересите на нейните потребители. „Софийска вода“ АД ще подкрепи всички прагматични решения, които да доведат до още по-успешното развитие на качествени ВиК услуги в София. От встъпването на „Веолия вода“ като акционер в дружеството в края на 2010 г. до средата на 2013 г. в съответствие с концесионния договор, „Софийска вода“ е изпълнила изцяло бизнес плана си и е направила 69.7 млн. лв инвестиции във водоснабдяване, 31.1 млн. лв. инвестиции в канализация и над 5 млн. лв в пречистване на отпадъчни води. Общо за тези две години и половина вложените в столичната ВиК система инвестиции възлизат на близо 106.2 млн. лв.

   

0 коментарa

Виж още