„Софийска вода” АД публикува Договора за концесия със Столична община

„Софийска вода” АД публикува Договора за концесия със Столична община

„Софийска вода“ АД публикува Договора за концесия на интернет сайта си. Решението да бъде направен достъпен за всички столичани бе взето единодушно от двете страни по договора – „Софийска вода“ и Столична община след разпространение на поредица неверни и дезинформиращи тълкувания на документа. „Като единственото публично-частно партньорство във ВиК сектора считаме, че трябва да бъдем еталон за ефективност и откритост и в изпълнение на тази своя политика, дружеството публикува Договора за концесия, сключен между Столичната община и „Софийска вода“ АД. С това решение отново припомняме на нашите клиенти, че политиката на дружеството за прозрачност не е просто клише, а принцип, който прилагаме на практика във всеки аспект от нашата дейност“, уточни изпълнителният директор на „Софийска вода“ г-жа Мариана Итева. От създаването на концесията досега информация за договора беше достъпна само чрез публичния Национален концесионен регистър, където се вписват данни за всички концесии в Република България. В него Столичната община като концедент, представя в Националния концесионен регистър информация за основните параметри на концесията, както и за изпълнението на договора през годините по образец и ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

   

0 коментарa

Виж още