Софийска вода с нов Прокурист

Софийска вода с нов Прокурист

Съветът на директорите на „Софийска вода“, одобри новото назначение на Жан Салеси за Прокурист на „Софийска вода“ АД. Г-н Салеси има 30 годишен опит в институционалното развитие, техническото и финансовото управление на ВиК компании. Неговата експертност е съсредоточена в работа по проекти за публично-частни партньорства в Португалия, Австралия и Китай. Основните приоритети на компанията остават: по-нататъшното подобрение на обслужването на клиентите, по-тясно сътрудничество със Столичната община по отношение на инвестиционната програма за допълнителната канализационна мрежа; въвеждането на иновативни „зелени“ решения и по-ефективна събираемост на задълженията към компанията. Промяната ще допринесе за цялостната интеграция на „Софийска вода“ в европейското семейство на „Веолия вода“, за да я превърне в още по-ефективна и модерна ВиК компания и чрез богатия международен професионален опит на новия Прокурист г-н Жан Салеси. Първата годишнина от присъствието на „Веолия вода“ в столичния ВиК сектор е белязана от тази решителна промяна.

   

0 коментарa

Виж още