Социализмът се завръща

Социализмът се завръща

Преди броени седмици правителството на тройната коалиция взе решение за създаване на поредната държавна мегаструктура, т.нар. Национална компания Индустриални зони (НКИЗ). Необяснима е икономическата „логика” на това решение, но веднага изникват както съмнения относно целесъобразността му, така и опасения, че ставаме свидетели на поредната управленска грешка на един отиващ си кабинет. Проблемите На първо място трябва да бъде отбелязано, че капиталът на НКИЗ се предвижда да е в размер 100 млн. лв., които в крайна сметка са пари на българския данъкоплатец. При това правителството не представи на обществото и представителите на бизнеса абсолютно никакви анализи, разчети и прогнози относно планираните индустриални зони. Липсват напр. каквито и да е критерии относно локациите им и това как един район и/или населено място ще бъдат предпочетени пред други. Трябва да се отбележи, че броят на новопостроените индустриални зони в България от началото на Прехода се брои на пръсти, т.е. частният капитал е преценил, че това е оптималният им брой. При това положение изниква въпросът какво кара правителството да смята, че допълнителни индустриални зони са необходими и, че някой въобще има намерение да изгражда предприятия в тях? Защо създаването на НКИЗ се оправдава с „експортната политика“? Защо вместо индустриални зони правителството не строи например силиконови долини”, кол центрове или нещо друго? Излиза, че управляващите си представят икономиката като пушещи комини, а не напр. като високотехнологични предприятия с голяма брутна добавена стойност. На бизнеса и обществото трябва да бъде отговорено какъв е смисълът от пълно изграждане на индустриални зони при положение, че към момента законодателството за насърчаване на инвестициите дава възможност за получаване на инвестиционни сертификати (при инвестиции над определени прагове), при което държавата съфинансира изграждане на инфраструктура за определени проекти. Предимството на схемата по Закона за насърчаване на инвестициите е в това, че е налице частен инвеститор, т.е. има готов инвестиционен проект. Освен всичко това правителството предвижда НКИЗ да има директорски борд от петима души, вместо минималния от трима за акционерните дружества. Възможности за корупция също не трябва да бъдат изключени, както при харченето на 100 млн.лв., така и при избора на локации и изпълнители. Създаването на никому ненужни промишлени паркове без „наематели” със сигурност ще доведе и до съсипване на земеделска земя. Социализмът се завръща Една от видимите тенденции в България, включително през последните години е, че държавата започна да се намесва във всички сфери на стопанския живот: строи индустриални зони, голф игрища, прави си банка за „развитие“, произвежда цигари, вози пътници с влакове, строи електроцентрали и т.н. и т.н. И всичко това – без предварително представяне на анализи, прогнози и разчети, без подлагане на публично обсъждане и съответно – все с парите на българския данъкоплатец! Крайно време е някой да потърси отчетност от управляващите, защото както е тръгнало, до изборите няма да имаме нито фискален резерв, нито дори един завършен от така шумно рекламираните през последните години „инфраструктурни проекти”. А обещаните индустриални зони ще останат без каквито и да е предприятия в тях – като паметници на опита за реставрация на социализма в българската икономика!

   

0 коментарa

Виж още