Социалният министър: по-малко безработни и повишаване на доходите през 2011 година

Социалният министър: по-малко безработни и повишаване на доходите през 2011 година

22 000 по-малко безработни и повишаване на доходите, прогнозира за следващата година министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в интервю пред БТА. Ръст на заетостта се наблюдава две поредни тримесечия, като през третото тримесечие на 2010 г. броят на заетите достига до 3 104 200 или с 92,2 хиляди повече спрямо първото тримесечие на 2010 г. Според социалния министър тенденцията за намаляване на безработицата вече осем поредни месеца не е свързана със сезонни фактори и се очаква да продължи и занапред. Един от заложените в правителствената програма приоритети - повишаване на доходите, вече се изпълнява, въпреки кризисната ситуация, смята министърът. Младенов цитира данни, според които към третото тримесечие на 2010 г. средната работна заплата за страната е 638 лв., което е 9.4% номинален ръст в сравнение със същия период на 2009 г., когато е отчетена средна работна заплата от 583 лв и реален ръст от 6.4 на сто. Наетите в икономически дейности, които отчитат средна работна заплата над 1 000 лв., са 8% от всички работещи, като през трето тримесечие на 2010 г. в частния сектор е отчетена средна работна заплата от 605 лв.Това по думите на министъра означава 11.8 на сто номинален ръст и 8.8% реален ръст в сравнение със същия период на 2009 г. (541 лв.). Министър Младенов прогнозира мерките по различни програми като ваучерната схема за обучение на работещите по ОП"Развитие на човешките ресурси" да допринесат за ръст на производителността и оттам на доходите. До октомври по програмата са включени 32 000 работещи, посочи Тотю Младенов.

   

0 коментарa

Виж още