Социално слаби от Благоевградско масово се отопляват на твърдо гориво

Социално слаби от Благоевградско масово се отопляват на твърдо гориво

17 035 са подадените молби за помощи за отопление до 31 октомври, последния срок, в който се приемаха заявления за отпускане на целевата помощ, съобщи директорът на Дирекция "Соцално подпомагане" в Благоевград Румяна Петкова. На 3 143 от лицата е отказано да получат помощта, тъй като не отговарят на критериите. 16 104 социално слаби ще получат помощи за отопление на твърдо гориво, 930 - за ел. енергия и 1 за природен газ. Целевата помощ за отопление за сезон 2011-2012 г. е в размер на 57,92 лв. месечно и се отпуска за период от пет месеца. Право на помощта имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление в съответната целева група и отговарят на условията на чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

   

0 коментарa

Виж още