Спешна среща с Областната епизоотична комисия в Стара Загора

Спешна среща с Областната епизоотична комисия в Стара Загора

Днес, областният управител на град Стара Загора - инж. Георги Ранов ще издаде официална заповед, в която ще бъдат описани всички необходими мерки, които конкретните институции ще трябва да вземат, за да се предпазят от опасните заболявания - високопатогенна инфлуенца по птиците и африканска чума по свинете, отглеждани на територията на Старозагорска област.

Още вчера, инж. Ранов свика спешна среща с Областната епизоотична комисия, по време на която бяха предприети конкретни мерки за предпазване на цялата страна, от евентуалното възникване на смъртоносните заболявания. В Австрия, Унгария, Германия, Хърватска и Полша, през миналата седмица бяха констатирани огнища на инфлуенца. Според експертите е много вероятно, посредством диви и мигриращи птици, заболяването да достигне и до България.

Началника на отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ - д-р Боян Папазов, представи пред присъстващите на срещата своя доклад, в който бяха включени основните мерки които е необходимо да бъдат взети. Участниците в комисията единодушно подкрепиха предложенията, които д-р Папазов направи и приеха спешни мерки за предотвратяване на разпространението на опасните заболявания в град Стара Загора и областта.

От своя страна, Дирекцията за безопасност на храните планира извършването на ветеринарномедицински контрол в свиневъдните обекти в областта, който да следи за спазване на мерките за биосигурност. Освен това специалистите ще обучат собствениците на обектите, с основните и най-често наблюдаваните клинични признаци на африканската чума.

Дори при минимално съмнение от страна на собствениците, за наличието на смъртоносното заболяване, според новоразписаният регламент, ще трябва незабавно да уведомят кмета на населеното място, както и ветеринарния лекар, който обслужва обекта им. Контролът върху сметищата също ще се засили. Проверяващите ще следят и за спазването на наложената забрана за отглеждане на свине на територията на сметища.

Кметовете, съвместно с кметските наместници са задължени да информират собствениците на птицевъдни обекти, че е забранено да допускат птиците извън дворовете си.  Специалистите съветват, домашните гъски и патици, да бъдат отглеждани на отделно място от останалите видове домашни птици, както и по време на наложената забрана, да не се допуска контакта им с диви птици, за целта собствениците им не бива да ги пускат извън обектите си.

 

   

0 коментарa

Виж още