Спешни мерки се вземат за дерето в с. Бузовград

Спешни мерки се вземат за дерето в с. Бузовград

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова предприе обиколка по населените места – така, както периодично прави през трите години на своя мандат. Вчера, 9 септември, кметът Галина Стоянова, заместник-кметът Даниела Коева, специалисти от общинска администрация заедно с кмета на населеното място Михаил Янушев посетиха с. Бузовград по повод проблем, поставен от жители на селото по време на приемния ден на кмета в петък, 5 септември. Това е дерето, което минава по две от главните улици на населеното място – ул. „Христо Ботев“ и ул. „Бачо Киро“. Живущи на ул. „Христо Ботев“ се оплакаха от високи води по време на дъждовете, които носят пръст, треви и др., запълват дерето, минаващо покрай техните къщи и наводняват дворовете им. В резултат на обилните дъждове, поради затлаченото и непочистено дере и изградените бетонни подходи към къщите, които са като бент за водата, тя не може да се оттече към канализационната шахта и прелива от улицата в дворовете. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова, заместник-кметът по строителство, инфраструктура и транспорт и кметът на Бузовград на място се запознаха с проблема и веднага потърси решение за спешното му отстраняване. Най-напред ще бъде почистено дерето от наносите, тинята и растителността, като кметът призова и живущите в близките къщи да се включат в тази дейност. Специалисти от общинска администрация ще направят заснимане на терена с цел укрепване на дерето и постигане на оптимален наклон, така че водата да се стича в правилната посока с цел избягване наводняването на дворовете. При необходимост ще се разбият бетонните подходи и след укрепване на дерето, ще се направят нови с подходящ светъл отвор. В разговор с ръководството на „Напоителни системи“-Стара Загора кметът Галина Стоянова постигна поемане от тяхна страна на ангажимент да почистят напоителния канал, минаващ близо до ул. „Бачо Киро“, в който се влива водата от вадите от двете страни на улицата. Така високите води от ул. „Христо Ботев“ ще бъдат контролирано насочени по дерето към канала и няма да създават затруднения на жителите на селото.

   

0 коментарa

Виж още