Спират "Брикел" временно

Спират "Брикел" временно

- Министър Трайков, какво ще е бъдещето на "Брикел"? - Компанията е имала възможност да използва тези 20 000 часа (б.р. - според подписаната Прилагаща програма по Директива 2001-80 при приемането на България в ЕС, 20 000 часа работа на "Брикел" се броят от 01.01.2008 г., но не по-късно от 01.01.2012 г.), в което време собственикът г-н Ковачки, ако е имал доброто желание, което анонсира сега, е имал много възможности да направи тази инвестиция. От м.май т.г. до сега компанията работи над тези 20 000 часа, тоест това са средства, които собственикът не се е предвиждало да получи от работата (б.р. - на централата). Това мотивира МОСВ да вземат решение за затваряне. На среща с г-н Ковачки той пое ангажимент пред нас да направи сероочистваща инсталация (СОИ). Аз много бих искал това да се случи и той да приеме такъв модел на работа, при който инвестиции се правят, докато предприятието е спряно. През това време работим заедно със социалното министерство и аз съм сигурен, че можем да намерим варианти, при които на хората да се плащат някакви заплати за месеците, през които ще бъдат без работа. И след това, когато инвестицията е направена, предприятието отново да заработи. Това е единственият възможен вариант, но изисква финансовия ангажимент на собственика. - Според Прилагаща програма към Директива 2001-80, при извеждане от експлоатация на ТЕЦ "Брикел" трябва да бъде запазено брикетопроизводството в предприятието и да бъде осигурено топлоподаването на град Гълъбово. Предвидените инвестиции са в размер на 15 млн. лв., които след подписването на приватизационния договор с Ковачки остават ангажимент на държавата. Какво е политическото решение на този проблем? - Казах какво е решението. Модернизира се, а след това се пуска. - А брикетопроизводството и топлоподаването на Гълъбово? - Има ясни ангажименти на собственика. Има 20 000 часа, през които централата може да работи. След като те са изчерпани и собственикът не е предприел нищо, за да се вмести в този срок, вариантът е този, който ви казах. - Държавата обаче не си е изпълнила ангажиментите. - Държавата, по-скоро държавните дружества имат инвестиционна програма. Това, което откриваме днес (б.р. - вчера), е един пример по какъв начин трябва да се търси развитието на енергетиката - главно икономически обосновано, еколосъобразно, изпълнено в срок. Всичко останало... - От казаното излиза, че Гълъбово тази зима остава на студено - това са болници, училища, обществени сгради. Отново Ви питаме - държавата ще поеме ли ангажимент за срочно изграждане на когенерационна мощност, за да бъде осигурено топлоподаване на града? - Съжалявам, че този разговор се води сега, а не когато е имало време собственикът да предприеме необходимите мерки за модернизиране на дружеството. Все още може да го направи това, стига да сложи парите на масата и да се вмести в срока. (Б.Р. След този отговор министър Трайков прекрати пресконфенцията вчера. Медиите така и не успяха да разберат дали за спирането на "Брикел" е имало натиск от вън. И защо точно когато собственикът на фирмата сключи договор за проектиране и изграждане на СОИ, министърът на околната среда и водите Нона Караджова издаде заповед за спирането на топлоцентралата, което води и до спиране на Брикетна фабрика. И не на последно място - държавата в лицето на МИЕТ и МОСВ не знаят ли какво гласи Прилагащата програма към Директива 2001-80?)

   

0 коментарa

Виж още