Спортист и математик - почетни граждани на Стара Загора

Спортист и математик - почетни граждани на Стара Загора

Званието почетен гражданин на Стара Загора ще бъде присъдено на бореца и бронзов медалист от Олимпийските игри в Пекин Явор Янакиев и на учителя по математика Светлозар Дойчев. Това решиха общинските съветници по време тайно гласуване. Преподавателят Светлозар Дойчев, който подготвя талантливия математик Николай Белухов, събра 36 гласа , а спортистът Явор Янакиев-29. Трети кандидат за званието почетен гражданин беше доц Злати Златев . 24 гласа бяха необходими, за да се присъди наградата “ Николай Лилиев”. За нея бяха номинирани проф.Илия Димитров, журналистът Тихомир Етърски и проф. Петър Жеков.Тази година наградата няма да бъде присъдена, защото нито един от тримата не успя да събере необходимия брой гласове. Заседателите приеха общинска програма за образователна интеграция на деца и ученици от ромски произход за учебната година .Тя е в изпълнение на Стратегия на Министерството на образованието и науката.

   

0 коментарa

Виж още