Спортните площадки в училища и детски градини – напълно ремонтирани и обезопасени до новата учебна година

Спортните площадки в училища и детски градини – напълно ремонтирани и обезопасени до новата учебна година

Съгласно Заповед №1371/05.06.2013г. на Кмета на община Казанлък беше създадена комисия от експерти, която извърши проверка на състоянието на материалната база по спортните площадки в учебни и детски заведения на територията на община Казанлък. След направените проверки в периода от 10.06.2013 г. до 10.07.2013 г. бе констатирано, че в много от детските и учебни заведения има съоръжения, които се нуждаят от ремонт или демонтаж, няма баскетболни кошове, нарушена е цялостността на оградите, липсват капаци на шахти. Със своя заповед от 12.07.2013 г. Кметът на общината задължи директорите на учебни и детски заведения да бъдат отстранени всички нередности по спортните площадки, като такива не бяха установени единствено в ПМГ „Н. Обрешков”, ХГ „Св.св. Кирил и Методий”, ОУ „Мати Болгария“, СОУ „Екзарх Антим І”, ОУ „Г. Кирков”, ОУ „Кулата”, ОУ „ Св. П. Хилендарски”, ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Шейново и ЦДГ „Незабравка“ – с. Хаджи Димитрово. Към момента по-голямата част от ремонтните дейности са приключили, като до началото на новата учебна година ще бъдат отстранени всички останали предписания на комисията.

   

0 коментарa

Виж още