Спряха добива на въглища в "Мини Марица-изток"

Спряха добива на въглища в "Мини Марица-изток"

Заради влошените метеорологични условия и обилните валежи от над 80 литра на кв. метър, паднали на територията на Източномаришкия въглищен басейн през последното денонощие, вчера сутринта е спряно въглеподаването от трите рудника на "Мини Марица-изток" ЕАД, съобщи пресцентърът на дружеството. Затруднен е и достъпът на персонала до работните места. Със заповед на изпълнителния директор инж. Евгени Стойков в "Мини Марица-изток" е обявена аварийна готовност, в съответствие със съвместния план между дружеството, ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и предприятие "Язовири и каскади" ЕАД. Кризисният щаб в дружеството приведе в изпълнение аварийния план за работа, чрез който се създава организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на работещите, населението и собствеността в случаи на наводнения. Отводняването на хоризонтите в рудниците става посредством система от напречни и надлъжни канали, които се заустват във водочерпни пунктове. Оттам водата се изпомпва в система от канали извън зоната на рудниците. Обилните валежи за кратък период от време доведоха до невъзможността да бъдат изпомпени и отводнени от рудниците придошлите води. В резултат на това са залети големи площи от територията на дружеството, производственият процес е преустановен и работата на хидротехническите съоръжения е изключително затруднена, се казва в прессъобщението. Спирането на работата доведе до невъзможност ритмичното подаване на лигнитни и брикетируеми въглища към клиентите. Уведомления за възникналите форсмажорни обстоятелства са изпратени до четирите топлоелектрически централи в региона - ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3", ТЕЦ "AES Гълъбово" и "Брикел" ЕАД. За овладяване на кризисната ситуация комисията за управление взаимодейства с дирекция "Сигурност" при Българския енергиен холдинг, дирекция "Управление при кризисни ситуации" при Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кризисните щабове към общините Раднево и Гълъбово, Областната администрация в Стара Загора, Областното управление "Пожарна безопасност и защита на населението", Областната дирекция на МВР и общинските болници в Раднево и Гълъбово, Нова Загора и Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още