Средната заплата във Варна с 235 лв. по-малка от софийската

Средната заплата във Варна с 235 лв. по-малка от софийската

Средната месечна заплата във Варненска област през третото тримесечие на 2011 г. е 692 лева, което е с 1 лев под средния показател за страната. Най-високо е заплащането в София (град) – 927 лева, Враца – 722 лева, Стара Загора – 718 лева и София (област) – 701 лева. Варна е на пето място, като в сравнение с предходното тримесечие заплатата в областта е намаляла с 6 лева. Спрямо периода юли-септември през 2010 г. обаче се отчита увеличение с 62 лева. Общественият сектор изпреварва частния по трудови възнаграждение с 91 лева, показват данните на Националния статистически институт. В преобладаващата част от дейностите възнагражденията са намалели, като най-значително това е станало в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (8.1%) и „Финансови и застрахователни дейности” (15.5%). Заплатите са се увеличи в секторите „Селско, горско и рибно стопанство” (5.5%), „Преработваща промишленост” (3.3%), „Строителство” (1.0%), „Хуманно здравеопазване и социална работа” (3.6%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (4.1%). Най-високи през тримесечието са заплатите в дейностите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1197 лева (при 1429 лева за страната), „Транспорт, складиране и пощи” – 1109 лева (763 лева за страната), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1000 лева (1558 лева за страната), „Финансови и застрахователни дейности” – 944 лева (1340 лева за страната), „Професионални дейности и научни изследвания” – 873 лева (918 лева за страната). С едни от най-ниските заплати в областта остават заетите в дейностите: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 543 лева (458 лева за страната), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 536 лева (578 лева за страната), „Строителство” - 606 лева (628 лева за страната).

   

0 коментарa

Виж още