Средната работна заплата в област Стара Загора е 820 лева

Средната работна заплата в област Стара Загора е 820 лева

Средната работна заплата в област Стара Загора за третото тримесечие на 2014 г. е 820 лв., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) . По този показател Стара Загора заема трето място след столицата София с 1070 лв. средна заплата и област Враца с 829 лв. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември достигат 101 918 души. Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2014 г. е 793 лв., за август – 795 лв. и за септември – 872 лева. През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 820 лева и намалява спрямо второто тримесечие на 2014 г. с 2.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – с 12.8%, Образование – със 7.2% и Хотелиерство и ресторантьорство – с 4.4%. През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.1% спрямо третото тримесечие на 2013 г. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Професионални дейности и научни изследвания – с 49.7%, Административни и спомагателни дейности – със 17.3% и Строителство – с 15.9%.

   

0 коментарa

Виж още