Среща на млади родители

Среща на млади родители

Днес /22 октомври/ от 18:30 до 20:30 ч. в Клуба на Антропософското общество в Стара Загора, ул. „Колъо Ганчев” 41, ет. 2 ще се състои среща на тема "Основни принципи при отглеждането и възпитанието на детето до 7 години". Ще бъдат представени снимки и преживявания във Валдорфски детски градини в чужбина и София. Всеки първи и трети петък в месеца от 18,30 до 20,30 часа в клуба на Антропософското общество в Стара Загора кани млади родители, педагози и интересуващи се от Валдорфската педагогика. Целта на срещите е методическо подпомагане на родители, които очакват деца или се подготвят за това, както и на родители на деца до предучилилищна възраст. Дългосрочната цел е създаване на ядро от съмишленици за създаване на Валдорфска занималня и детска градина в Стара Загора. Предвижда се разглеждане на различни въпроси, поставени от участниците, създаване на библиотека, обмяна на опит и идеи. В групата могат да се включат предучилищни и начални педагози, социални работници, психолози. Участието е безплатно.

   

0 коментарa

Виж още