Среща на РУ “Полиция” – Стара Загора с местната власт

Среща на РУ “Полиция” – Стара Загора с местната власт

Ръководството на РУ “Полиция” – Стара Загора обсъди приоритетните си задачи с представители на институциите и местната власт. Работната среща се състоя в сградата на Второ районно управление “Полиция” на ул. “Арх. Хр. Димов” 37. За участие в нея бяха поканени представители на общинска администрация, в т. ч. началниците на административни бюра “Център”, “Запад”, “Железник” и “Лозенец”, представители на РИОКОЗ, Дирекция “Социално подпомагане”, РУ “Пожарна безопасност и спасяване”, “Нелсън чистота” и др. Началникът на второ РУ “Полиция” гл. инспектор Деан Петров запозна присъстващите със структурата, функциите и приоритетите на новото районно управление. Участниците в срещата обсъдиха основните насоки и механизмите за взаимодействие между институциите за гарантиране на реда, сигурността и законните интереси на гражданите. Обсъдено бе и сътрудничеството на институциите при решаване на конкретни проблеми, свързани с прилагането на Закона за етажната собственост, предстоящите ремонти на инфраструктурата в кв. “Железник”, организацията при снегопочистването, предоставянето на полицейска закрила за деца в риск. Участниците в срещата разгледаха модерната сграда на районното управление и се запознаха и с работата на центъра за административно обслужване. Началникът на РУ “Полиция” подчерта, че все още е малък броят на гражданите, които се възползват от създадената възможност да подават заявления за нови лични документи и свидетелства за управление на МПС във Второ РУ “Полиция” и се обърна към участниците в срещата с молба да популяризират услугата. Договорено бе на 9.02.2011 г. ръководството на Второ РУ “Полиция” да се срещне и с кметовете и кметските наместници на 29-те села, обслужвани от управлението.

   

0 коментарa

Виж още