Среща на тема “Взаимодействие между ученическите съвети, младежките организации и органите на властта”

Среща на тема “Взаимодействие между ученическите съвети, младежките организации и органите на властта”

Днес в 11:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” започва среща на тема “Взаимодействие между ученическите съвети, младежките организации и органите на властта” , организирана от Младежки общински съвет-Стара Загора. Поканен да участва е и кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев. През последните години младежката активност в Стара Загора се разделя на две основни направления: извънучилищни дейности и младежки организации. Ползата от двете за развитието на младите хора е голяма, но двете направления все още имат твърде малко допирни точки. Училищните групи рядко търсят подкрепата на неправителствените организации и институциите, а независимите младежки формации не съумяват да си партнират с ученическите съвети. Да се промени статуквото, градено вече над 10 години и да се подобри комуникацията между училището и младежките дейности – са основните цели на форума. В него ще участват Младежки общински съвет, Младежки дом Стара Загорa, ученически съвети /УС/, училищни ръководства, представители на Община Стара Загора и Регионален инспекторат по образованието /РИО на МОН/. На срещата ще бъдат разгледани следните теми: - Ролята на УС в живота на училището; - Ролята на УС при вземане на решения в училището; - Възможностите за съвместна работа между ученическите съвети, както и на УС с Младежки общински съвет ; - Възможността за интеграция на УС в работата на МОС, Община Стара Загора и РИО ; - Представяне на дейността на всеки УС, който се включи в срещата, и перспективи за развитието му; - Обсъждане на идеята МОС да бъде координационен център на УС в града; - Обсъждане на предложения за избор на кмет на Млада Загора и МОС; - Мнения и предложения на учениците за младежки дейности и инициативи. В първата част на срещата се предвижда да се проведе конкурс за най-активен УС през учебната 2007/2008 г. УС ще представят дейността си пред компетентно жури Надпреварата ще се проведе в две възрастови групи: ученици до 14 г. и над 14 г. Предвидени са награди за най-добре представилите се, осигурени от Община Стара Загора. Срещата е инициирана от Младежки общински съвет, Младежки дом и Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още