Срещи на полицейските инспектори с обществеността

Срещи на полицейските инспектори с обществеността

Полицейските и младши полицейските инспектори са част от униформения състав на Охранителна полиция. Те са пълномощни представители на МВР в кварталите и селата. Отговорни са за изпълнението на широк спектър от полицейски дейности – участват в разследването на престъпления, контролират дейностите с общоопасни средства, спазването на общинските наредби, на Закона за движение по пътищата и Закона за българските документи за самоличност... имат правомощия дори по Закона за лова и дивеча. Полицейските инспектори извършват проверки по прокурорски преписки, оказват съдействие на институции и фирми за организация на охраната им, осъществяват издирвателна дейност, охраняват масови мероприятия. Но най-важното задължение на полицейския инспектор е непосредствения контакт с гражданите от квартала. Той приема техните жалби и сигнали, грижи се за безопасността им. Стреми се да гарантира спокойствието, реда и сигурността в района, да предотвратява нарушения и престъпления. Хората могат да търсят своя полицейски инспектор, когато са станали жертва на престъпление; ако искат да сигнализират за хулигански прояви или нарушения на обществения ред; да подадат информация за обстоятелства, застрашаващи здравето, живота и имуществото на самите тях или на околните. По традиция през месец март полицейските инспектори в областта представят резултатите от своята работа пред обществеността от обслужваните райони. Чрез тези срещи се търси открит диалог с гражданите по наболелите проблеми на обществения ред в квартала или населеното място. Това е една възможност гражданите да споделят своята оценки за качеството на полицейските услуги, да направят своите препоръки и предложения за гарантиране спокойствието и сигурност в населеното място и квартала. График за периода 16-20.03.2009 г. Община - Стара Загора • 17.03.2009 г. от 10.00 ч. в Кметството на с. Змейово ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор Н. Ганев • 17.03.2009 г. от 13.00 ч. в Клуб на пенсионера в Старозагорски минерални бани ще се проведе среща с мл. полицейски инспектор Ст. Кехайов • 17.03.2009 г. от 13.00 ч. в Кметството на с. Християново ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор П. Генов • 17.03.2009 г. от 13.00 ч. в Кметството на с. Богомилово ще се проведе среща с полицейски инспектор Ив. Димитров • 17.03.2009 г. от 17.00 ч. в СОУ “Г. Райчев” в Стара Загора ще се проведе среща с полицейски инспектор М. Коджаманов и мл.полицейски инспектор В. Видев • 17.03.2009 г. от 17.00 ч. в Клуб на пенсионера на ул. “Граф Игнатиев” 41 в Стара Загора ще се проведе среща с полицейски инспектори Ст. Тодоров, А. Иванов, Т. Петков и мл.полицейски инспектори Г. Господинов, Я. Янков и Н. Минчев. • 17.03.2009 г. от 17.00 ч. в Административно бюро “Запад” на ул. “Княз Ал. Батенберг” в Стара Загора ще се проведе среща с полицейски инспектор Н. Славов мл.полицейски инспектор Ст. Стойков. • 17.03.2009 г. от 17.30 ч. в СОУ “Железник” в Стара Загора ще се проведе среща с полицейски инспектор Георги Жеков и мл.полицейски инспектор Т. Танев • 17.03.2009 г. от 17.30 ч. в ОУ “Самара” в Стара Загора ще се проведе среща с.полицейски инспектор Ж. Каракашев • 17.03.2009 г. от 18.00 ч. в Клуб на пенсионера на ул. “Августа Траяна” 3 в Стара Загора ще се проведе среща с полицейски инспектор Гр. Маринов • 18.03.2009 г. от 10.00 ч. в Кметството на с. Казанка ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор Ст. Стефанов • 18.03.2009 г. от 11.00 ч. в Кметството на с. Кирилово ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор К. Генчев • 18.03.2009 г. от 14.00 ч. в Кметството на с. Ракитница ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор П. Маринов • 19.03.2009 г. от 10.00 ч. в Кметството на с. Сл. Кладенец ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор Д. Кръстев • 19.03.2009 г. от 10.00 ч. в Кметството на с. Калояновец ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор Ив. Желев • 19.03.2009 г. от 10.00 ч. в Кметството на с. Борово ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор П. Пенев • 19.03.2009 г. от 17.00 ч. в библиотеката в кв. Кольо Ганчев” в Стара Загора ще се проведе среща с полицейски инспектор Хр. Христов и мл. полицейски инспектор Д. Киров. • 19.03.2009 г. от 17.30 ч. Начално училище “Зора” в кв. “Зора” ще се проведе среща с полицейски инспектор Хр. Христов и мл. полицейски инспектор Д. Тенчев. • 19.03.2009 г. от 18.00 ч. в Клуб на пенсионера на ул. “Руски” 5 в Стара Загора ще се проведе среща с полицейски инспектор Ив. Георгиев и мл. полицейски инспектор А. Йорданов. • 19.03.2009 г. от 18.00 ч. в Клуб на пенсионера на ул. “Хан Аспарух” 17 в Стара Загора ще се проведе среща с полицейски инспектор И. Илиев и мл. полицейски инспектор Т. Петкова. Община Опан • 17.03.2009 г. от 13.30 ч. в Зала 1 на Община Опан ще се проведе среща с полицейски инспектор Л. Конарски и мл.полицейски инспектор Ст. Петров. • 18.03.2009 г. от 11.30 ч. в Читалище – с.Бъдеще ще се проведе среща с .полицейски инспектор Хр. Нанев. • 19.03.2009 г. от 11.30 ч. в Читалище – с.Бяло поле ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор П. Тенев.

   

0 коментарa

Виж още