Срокът за промяна на вида на осигуряване на самоосигуряващите се лица изтича на 02 февруари

Срокът за промяна на вида на осигуряване на самоосигуряващите се лица изтича на 02 февруари

В понеделник (2 февруари) изтича срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, като подадат декларация в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес,напомня НАП. Предвиденият в закона краен срок 31 януари е неработен, за това последният ден за приемането на декларациите е 2 февруари. Лицата, упражняващи трудова дейност в качеството на самоосигуряващи се лица, са задължително осигурени за инвалидност, поради общо заболяване за старост и смърт (фонд „Пенсии”). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (фонд „Общо заболяване и майчинство”). През 2009 г. самоосигуряващите се лица внасят дължимите задължителни осигурителни и здравни вноски върху определен нов размер на минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се - 260 лв. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2009 г. от 01 януари 2009 г. е определен нов размер на минималния осигурителен доход - 260 лв. (240 лв. през 2008 г.). Максималният размер от 2000 лв. се запазва както през миналата година.

   

0 коментарa

Виж още