Становище от EVN България

Становище от EVN България

Днес представители на Окръжна прокуратура Пловдив и на Национална агенция на приходите започнаха проверки в дружества от групата на EVN България в Пловдив. От страна на EVN България беше декларирано пълно съдействие на проверяващите екипи, изпълняващи своите задължения. Дружеството напомня, че вече е било обект на подобни проверки през 2010 г., когато след посещение на ДАНС в няколко клиентски центъра на дружеството, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране извърши детайлен одит на дейността на дружеството. В резултат на предписанията на този одит EVN България извърши промени, изцяло в съответствие със законовата и регулаторна рамка.

   

0 коментарa

Виж още